Achiziţii Auto Rulate

Achiziţionăm o gamă largă de mărci şi modele, autoturisme sau utilitare.

De ce să vă vindeţi maşina Dvs. rulată la Autoglobus? Aveţi mai jos câteva avantaje:

  • Primiţi plata imediat, nu trebuie să aşteptaţi să vindem noi maşina
  • Beneficiaţi de o evaluare transparentă, onestă, bazată pe criterii clare de stabilire a preţului
  • Ne asumăm responsabilitatea stării tehnice a maşinii - 0% risc de reclamaţii împotriva Dvs.!
  • Ne ocupăm noi de toate actele
  • Beneficiaţi de oferte pentru Buy-Back
  • Dacă maşina face obiectul unei finanţări, o plătim de indată ce aţi închis contractul de credit sau leasing
sau
  • Aveţi condiţii avantajoase pentru vânzarea în consignaţie
Autoturismul trebuie să îndeplinească câteva condiții:
  • vechime maximă - 10 ani
  • km la bord - maxim 200.000 km

Documente necesare Persoană fizică Persoană juridică Închidere leasing
(PF / PJ)
Certificat de înmatriculare (talon) în original cu ITP la zi şi semnătura / ştampila pe verso
Chitanţa (dovada plăţii taxei de primă înmatriculare / timbru de mediu)
Dovada ANAF pentru nerecuperarea taxei de primă înmatriculare
Carte de identitate în original cu emisiile de CO2 menţionate
Certificat de atestare fiscal în original (cu menţiunea pentru vânzare, nu pentru informare), cu seria de şasiu şi impozitul achitat la zi
Buletin / Carte de identitate vânzător -- / --
Contract de vânzare-cumpărare în original + alte 3 exemplare semnate în original și vizate de către Primărie -- --
Factura în original + alte 3 copii conform cu originalul, semnate și ștampilate în original și vizate de către Primărie -- -- /
Copie CUI -- -- /
Ştampilă -- -- /
Certificat de atestare fiscal în original, cu seria de şasiu şi impozitul achitat la zi emis de către firma de leasing -- --
Factura de închidere leasing (copie cf cu originalul) cu seria de şasiu + ordinele de plată aferente închideri de leasing, cf cu originalul -- --
Fişa de înmatriculare de la firma de leasing către utilizator cu ştampilele aferente -- --
Cartea de service şi cele 2 chei ale autovehiculului

 Descarcă lista cu documente necesare în format pdf (205 kb)